blog

  • Mestské zásahy_Nitra

    naše nápady a zlepšenia pre mesto Nitra

  • TEDx Bratislava

    Motív včelieho plástu nás sprevádzal celou tvorbou zadania a bol vďačným prvkom tvaroslovia nášho návrhu i realizácie.

slideshow

sledujte nás

 

Boli sme oslovení navrhnúť stage pre konferenciu TEDx, ktorá sa v roku 2013 konala v novostavbe SND. Zadanie to bolo neveľké, pódium obrovské.

Témou, najme grafickou, bol úľ. Každý TEDx má mať nápis mesta, v ktorom sa koná, nejaké sedenie, priestor, po ktorom sa budú rečníci pohybovať. Zvyšok už bol na nás.

Motív včelieho plástu nás sprevádzal celou tvorbou zadania a bol vďačným prvkom tvaroslovia nášho návrhu i realizácie.