blog

  • Mestské zásahy_Nitra

    naše nápady a zlepšenia pre mesto Nitra

  • TEDx Bratislava

    Motív včelieho plástu nás sprevádzal celou tvorbou zadania a bol vďačným prvkom tvaroslovia nášho návrhu i realizácie.

slideshow

sledujte nás

 

Druh stavby: Reštaurácia
Charakter stavby: Návrh interiéru reštaurácie
Poloha: Bratislava, Rybárska brána 9
Stupeň: Štúdia
Obdobie: 2010

Požiadavkou zadávateľa bolo zachovať priestorové a konštrukčné členenie priestoru a s využitím nových prvkov vytvoriť priestor vhodný nielen pre reštauračné účely ale aj kaviarenskeho charakteru a tiež možnosť vyššieho sedenia v okolí baru. Návrh interiéru pozostáva z dvoch variant. Obe sú rozčlenené na reštauračnú zónu, chil out-ovú časť, vyššie sedenie pri bare vhodné aj pre raňajkové menu a na galérii nízke kaviarenské až klubové sedenie.